Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,

W imieniu Rady Rodziców pragnę podziękować Państwu za dotychczasową współpracę. Dziękujemy za okazane nam zaufanie, miłe słowa i wiarę w to co robimy. Dziękujemy za wpłaty systematycznie dokonywane na konto Rady Rodziców. Jestem przekonana, ze nasze plany związane z przybliżeniem Państwa dzieciom roli muzyki i pokazanie jak ważne jest to co robią, co czyni je wyjątkowymi, zostało tylko przesunięte w czasie (z wiadomych powodów).

Mam głęboką nadzieję, że dana sytuacja jest przejściowa i już niebawem będziemy mogli skutecznie działać i realizować zamierzone cele.

Wszystkim Państwu życzymy wytrwałości i nadziei.

Dziękujemy

Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Wróblewska

Skład Rady Rodziców:
przewodnicząca – p. Anna Wróblewska,
wiceprzewodnicząca – p. Anna Długosz,
członkowie pp. Anna i Rafał Łuczak.
Rada Rodziców pracuje na rzecz pomocy szkole i uczniom. Współorganizuje imprezy dla dzieci i młodzieży PSM, organizuje pomoc finansową wspomagając pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły muzycznej.
Serdecznie zaprasza Rodziców do zaangażowania się w jej prace. Spotkania odbywają się w 3 tydzień miesiąca
w szkole lub on-line na platformie MS Teams.

Nr konta Rady Rodziców w PSM Września:

69 1090 1421 0000 0001 4369 0209

składka miesięczna na pierwsze dziecko 15 zł /mc

na drugie dziecko 10 zł/mc

 

Stowarzyszenie PRO ARTE

Motto Stowarzyszenia – “Współdziałanie w kulturze”
Stowarzyszenie współpracuje z Powiatową Szkołą Muzyczną I st we Wrześni udzielając pomocy utalentowanej artystycznie młodzieży oraz wspierając jej inicjatywy.
Zapraszamy do Stowarzyszenia osoby i instytucje, którym bliska jest nasza idea.

Konto Stowarzyszenia PRO ARTE: mBank 56 1140 2004 0000 3102 8015 3542
Zarząd Stowarzyszenia: prezes – p. Anna Długosz, wiceprezes – p. Anna Wróblewska, sekretarz – p. Liliana Kucza.
Komisja Rewizyjna: p. Katarzyna Rzymska, p. Paulina Ciążyńska, p. Marcin Rzymski.
Skip to content