Powiatowa Szkoła  Muzyczna we Wrześni

Formalności

1. O przyjęcie do Powiatowej Szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 15 lat.

2. Kształcenie odbywa się równolegle w dwóch cyklach:

  • cykl sześcioletni dla dzieci od 6 do 9 lat,
  • cykl czteroletni dla młodzieży od 10 do 15 lat.

3. Nauka gry na instrumencie, zajęcia teoretyczne i zespoły odbywają się popołudniami, dla każdego ucznia 3 lub 4 razy w tygodniu.

4. W roku szkolnym 2021/2022 PSM organizuje nabór z limitami miejsc: dla 16 uczniów do klasy pierwszej cyklu 6-letniego i dla 16 uczniów do klasy pierwszej cyklu 4-letniego.

5. O przyjęciu ucznia do II klasy decyduje wynik egzaminu sprawdzającego umiejętności i wiedzę kandydata z zakresu programowego klasy I. Dokumenty z wnioskiem o przyjęcie należy składać w terminie do 1 maja 2021 r.

6. Kandydaci proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów: kwestionariusza {do pobrania} oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej. Termin składania dokumentów dla kandydatów do I klasy: od 1.03.2021 do 4.06.2021 r.

7. Drzwi otwarte dla kandydatów do PSM planowane są w marcu 2021 r. Informacje o szczegółowym terminie dostępne pod numerem telefonu: 509 642 802

7. Testy wstępne kompetencji muzycznych dla kandydatów do klasy I na rok szkolny 2020/2021: 14 i 15.06.2021 {poniedziałek, wtorek} od godz. 14:00.

 

Skip to content